Regulaminy

Polityka Prywatności

Przetwarzamy dane w celu:

 • wykonania umowy o świadczenie usług zawartej z kryptoinwestycje.com
 • marketingowym, jeśli jasno wyrazisz na to zgodę

Podanie danych jest dobrowolne. 

Masz prawo do:

 • dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania
 • usunięcia
 • ograniczenia przetwarzania
 • przenoszenia danych
 • wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych

Prawną podstawą przetwarzania Twoich danych są art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie dodatkowych komunikatów marketingowych również na Twój adres e-mail, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Odbiorcy danych osobowych to:

 • dostawcy narzędzi do analityki ruchu na stronie, prowadzenia marketingu, wysyłki newsletterów oraz pośrednicy płatności
 • podmioty zajmujące się hostingiem (przechowywaniem) serwisu oraz danych osobowych dla kryptoinwestycje.com

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas:

 • realizacji zamówienia złożonego w Serwisie oraz obsługi ewentualnych roszczeń/reklamacji
 • świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie
 • prowadzenia działań marketingowych, albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, albo wycofania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

Twoje dane będą przekazywane do państw poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 • współpracę z podmiotami, przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej
 • stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy
 • w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej

Administratorem danych jest kryptoinwestycje.com , e-mail: onalajna@protonmail.com

Regulamin Płatności 

Operator Płatności – firma obsługująca płatności internetowe w serwisie kryptoinwestycje.com. Dla płatności przelewem, płatnością BLIK oraz PaySafeCard jest to firma Cashbill S.A., a dla płatności PayPal firma PayPal Inc.

Administratorem Strony jest ONALAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, REGON 386828375, NIP 9372729819, zwany dalej Usługodawcą.

Płatności

 1. Każdy użytkownik może zakupić ebooki, szkolenia lub konsultacje.
 2. Rozliczenia transakcji za pomocą PaySafeCard lub e-przelewu przeprowadzane są za pośrednictwem systemu Cashbill.pl. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkowników za jakiekolwiek problemy z dokonaniem płatności z przyczyn leżących po stronie Cashbill, w szczególności za opóźnienie w realizacji płatności lub niemożność jej dokonania z przyczyn technicznych. W takim wypadku Użytkownik powinien zwrócić się do Cashbill w trybie i na zasadach określonych regulaminem serwisu Cashbill, w szczególności złożyć reklamację na stronie internetowej: https://www.cashbill.pl/kontakt#formularz.
 3. Rozliczenia transakcji usług za pomocą SMS Premium lub SMS+ przeprowadzane są za pośrednictwem systemu SIMPAY.pl. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkowników za jakiekolwiek problemy z dokonaniem płatności z przyczyn leżących po stronie SIMPAY, w szczególności za opóźnienie w realizacji płatności lub niemożność jej dokonania z przyczyn technicznych. W takim wypadku Użytkownik powinien zwrócić się do SIMPAY w trybie i na zasadach określonych regulaminem serwisu SIMPAY, w szczególności złożyć reklamację na stronie internetowej: https://simpay.pl/reklamacje.
 4. Jeśli płatność nie została uwzględniona z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy Użytkownik powinien poinformować o tym fakcie Usługodawcę kierując w tym celu wiadomość na adres e-mail: onalajn@protonmail.com
 5. Każdorazowo przy płatnościach za wybrane przez Użytkownika usługi widnieje dokładny opis usługi wraz z jej ceną w PLN.
 6. Ponadto Użytkownik oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż Operator Płatności może z określonych względów rozwiązać umowę z Usługodawcą ze skutkiem natychmiastowym lub wstrzymać usługi świadczone na rzecz Usługodawcy, co uniemożliwi Użytkownikom wykup usługi dostępnej w ofercie.
 7. Dokonanie opłaty wiąże się z obowiązkiem podania określonych danych osobowych odpowiedniemu do wybranej metody płatności Operatorowi Płatności lub Usługodawcy, w szczególności takich jak imię, nazwisko, email.
 8. Użytkownicy przyjmują do wiadomości i akceptują, że do ceny końcowej usługi doliczana jest prowizja Operatora Płatności w zależności od wybranej metody płatności.

Regulamin

 1. Sklep internetowy KryptoInwestycje, dostępny jest pod adresem internetowym https://kryptoinwestycje.com/
 2. Strona kryptoinwestycje.com oraz produkty znajdujące się na niej mają charakter edukacyjny. Nie jest to rekomendacja finansowa.
 3. Oferowane produkty są elektronicznymi książkami (E-BOOK) i mają one charakter poradnika lub kursu czytanego.
 4. Sklep jest zobowiązany od razu po zaksięgowaniu przelewu wysłać maila z dalszymi instrukcjami do klienta.
 5. Klient nie może cofnąć płatności za produkt bez poinformowania właściciela sklepu droga mailową.
 6. Klient nie ma prawa do rozpowszechniania zakupionych produktów na stronie kryptoinwestycje.com
 7. Produkt jest przypisany do właściciela maila który został podany w zamówieniu 
 8. Produkt jest wysyłany na maila i jest on dostępny do pobrania w PDF.
 9. Produkty dostępne na stronie poradnik-krypto.pl nie podlegają zwrotom na mocy prawa – produkty takie jak E-Booki nie muszą przyjmować zwrotów.
 10. Strona zbiera tylko tymczasowo podane dane przez klienta i nie zostaną one przetwarzane w innych celach – Poza momentem w którym kupujący otrzymał swój produkt i zwrócił płatność.

Copyright 2021 © KryptoInwestycje.com | Regulaminy
Stworzone przez Dizzain.pl